Oferta badawcza - Odpady

Realizujemy badania wszystkich rodzajów odpadów, zarówno w aspekcie możliwości ich składowania na składowiskach odpadów wszystkich typów, wykorzystania jako paliwa alternatywnego, zastosowań w procesach rekultywacji lub w innych procesach odzysku odpadów prowadzonego poza instalacjami i urządzeniami przy uwzględnieniu warunków opisanych w obowiązujących aktach prawnych w Polsce.

Na podstawie przeprowadzonych analiz sporządzamy ekspertyzy dotyczące właściwości fizyko-chemicznych odpadów, ich wpływu na środowisko oraz możliwych kierunków zagospodarowania. Wykonujemy testy zgodności odpadów wraz ze sporządzeniem karty – podstawowej charakterystyki odpadów przeznaczonych do składowania lub innego procesu odzysku opisanego w obowiązujących aktach prawnych w Polsce.

Wykonujemy specjalistyczne badania dotyczące klasyfikacji odpadów w celu określenia kodu odpadu i źródła jego pochodzenia. W zakresie klasyfikacji przeprowadzamy również badania klasyfikujące odpady sektora górniczego do odpadów obojętnych wraz z interpretacją wyników i sporządzeniem oceny w formie dokumentacji dotyczącej spełniania wymagań prawnych w tym zakresie.

Zapewniamy pobieranie próbek odpadów z zapewnieniem ich reprezentatywności według warunków opisanych w obowiązujących aktach prawnych w Polsce.

Szczegółowe informacje o wykonywanych analizach w obszarze objętym akredytacją PCA AB 1716 znajdują się TUTAJ.

Przedmiotowe analizy wykonujemy w obszarze regulowanym prawnie m. in. przez:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów.

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie składowisk odpadów.

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie procesu odzysku R10.

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami.

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny,

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach.
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK