Biznes i nauka - Projekty Badawczo-Rozwojowe

Oferujemy kompleksowe opracowania oraz profesjonalne doradztwo z zakresu inżynierii i ochrony środowiska. Wykwalifikowana kadra specjalistów, terminowość realizacji zleceń, wysoka jakość opracowań, pozwala na bieżąco dostosowywać prowadzoną działalność gospodarczą naszych klientów pod względem formalno-prawnym do obowiązujących przepisów ochrony środowiska.

 

Audity systemów gospodarki odpadami

Oferujemy kompleksowy przegląd Jednostek Samorządu Terytorialnego i Przedsiębiorstw pod kątem realizacji obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska. Podczas auditu weryfikujemy:

 • sposób prawidłowej organizacji systemu gospodarki odpadami (np. segregowanie, odbiór),
 • przestrzeganie norm emisji zanieczyszczeń do powietrza, gleby i wody oraz emisji hałasu,
 • prowadzenie działalność z wykorzystaniem preparatów i substancji niebezpiecznych dla środowiska oraz sposób postępowania z nimi.

  Wynikiem przeprowadzonego auditu jest raport zawierający opis zgodności z wymogami prawa oraz zbiór zaleceń.

 

Ocena środowiskowa odpadów
Wykonujemy opinie o właściwościach odpadów w zależności od źródła ich pochodzenia lub kierunku zagospodarowania wraz ze wskazówkami dotyczącymi możliwości ich odzysku lub unieszkodliwiania. Prace realizujemy dla Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Przedsiębiorców.

 

Dokumentacja środowiskowa w zakresie gospodarki odpadami i ściekami

 • wnioski niezbędne do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie, zbieranie, transport, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów,
 • podstawowa charakterystyka odpadów przeznaczonych do składowania,
 • oceny właściwości odpadów wraz z opinią dotyczącą możliwości ich wykorzystania,
 • karty informacyjne,
 • raporty oddziaływania na środowisko,
 • projekty technologii do przetwarzania odpadów,
 • indywidualne analizy odpadów na potrzeby własne Przedsiębiorców.

 

Projekty Badawczo-Rozwojowe w których uczestniczy Laboratorium

Formeth - technologia bezpośredniego rozkładu ścieków formaldehydu i urotropiny

Projekt „Inkubator Innowacyjności 2.0" przyczynił się do sfinansowania  9 wybranych prac B+R. Jednym ze zrealizowanych projektów jest „Formeth” czyli technologia do bezpośredniego rozkładu ścieków formaldehydu i urotropiny, której twórcą jest dr inż. Maciej Gliniak.
W ramach projektu powstał demonstrator technologii, który jest dostosowany do ciągłego prowadzenia procesu wraz ze stanowiskiem pomiarowym do szybkiej weryfikacji uzyskiwanych efektów procesowych.
W efekcie realizacji projektu możliwe jest demonstrowanie efektu zastosowania technologii u potencjalnych klientów, bazując na rzeczywistych próbkach ścieków. Jest to unikatowe rozwiązanie na rynku krajowym i międzynarodowym, które pozwala zademonstrować klientowi sposób działania technologii oraz efekty jej zastosowania po wdrożeniu w zakładzie.

Opiekun Grantu (Broker Innowacji):  mgr inż. Adelina Kasprzak

Więcej o technologii Formeth mozna przeczytać na portalu Innowacyjny Start

 

Cele projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, energooszczędnej i ekologicznej technologii recyklingu odpadów mineralnych (m.in. popiołów, szlamów, osadów z procesów technologicznych, złóż antropogenicznych).

Planowane efekty: Przetwarzanie wspomnianych odpadów pozwoli na wprowadzenie na rynek unikatowych mączek mineralnych, dedykowanych do stosowania m.in. w procesach rekultywacji gruntów zdegradowanych oraz przywracania gruntom przeznaczonym pod wieloletnią uprawę monokulturową pierwotnych właściwości fizyko-chemicznych. Produkowane mączki mineralne będą:
1) wykonane z surowców w 100% obojętnych dla środowiska;
2) charakteryzowały się niezmiennymi, wysokimi parametrami jakościowymi;
3) wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony środowiska.