Biznes i nauka - Projekty Badawczo-Rozwojowe

 

Oferujemy kompleksowe opracowania oraz profesjonalne doradztwo z zakresu inżynierii i ochrony środowiska. Wykwalifikowana kadra specjalistów, terminowość realizacji zleceń, wysoka jakość opracowań, pozwala na bieżąco dostosowywać prowadzoną działalność gospodarczą naszych klientów pod względem formalno-prawnym do obowiązujących przepisów ochrony środowiska.

 

Audity systemów gospodarki odpadami

Oferujemy kompleksowy przegląd Jednostek Samorządu Terytorialnego i Przedsiębiorstw pod kątem realizacji obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska. Podczas auditu weryfikujemy:

 • sposób prawidłowej organizacji systemu gospodarki odpadami (np. segregowanie, odbiór),
 • przestrzeganie norm emisji zanieczyszczeń do powietrza, gleby i wody oraz emisji hałasu,
 • prowadzenie działalność z wykorzystaniem preparatów i substancji niebezpiecznych dla środowiska oraz sposób postępowania z nimi.

  Wynikiem przeprowadzonego auditu jest raport zawierający opis zgodności z wymogami prawa oraz zbiór zaleceń.

 

Ocena środowiskowa odpadów
Wykonujemy opinie o właściwościach odpadów w zależności od źródła ich pochodzenia lub kierunku zagospodarowania wraz ze wskazówkami dotyczącymi możliwości ich odzysku lub unieszkodliwiania. Prace realizujemy dla Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Przedsiębiorców.

 

Dokumentacja środowiskowa w zakresie gospodarki odpadami i ściekami

 • wnioski niezbędne do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie, zbieranie, transport, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów,
 • podstawowa charakterystyka odpadów przeznaczonych do składowania,
 • oceny właściwości odpadów wraz z opinią dotyczącą możliwości ich wykorzystania,
 • karty informacyjne,
 • raporty oddziaływania na środowisko,
 • projekty technologii do przetwarzania odpadów,
 • indywidualne analizy odpadów na potrzeby własne Przedsiębiorców.

 

 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR