Oferta badawcza - Paliwa stałe i stałe paliwa wtórne

Laboratorium świadczy podstawowy zakres usług pozwalających określić parametry jakościowe paliw stałych dopuszczonych do stosowania w Polsce. Badania właściwości paliw stałych prowadzone są w oparciu o obowiązujące normy krajowe i międzynarodowe oraz obowiązujące przepisy prawne. Posiadamy doświadczenie w badaniach węgla kamiennego i brunatnego oraz paliw alternatywnych.

 

Analiza paliw stałych obejmuje:  

 Analiza paliw alternatywnych obejmuje:    

 • zawartość wilgoci całkowitej, w próbce powietrznosuchej, w próbce analitycznej;
 • zawartość popiołu;
 • zawartość siarki całkowitej;
 • zawartość części lotnych;
 • zawartość części palnych;
 • strata prażenia i zawartość substancji organicznej;
 • zawartość węgla organicznego;
 • zawartość części ulegających biodegradacji;
 • ciepło spalania i wartość opałowa;
 • aktywność tlenowa;
 • skład morfologiczny.

 

Przedmiotowe analizy wykonujemy w obszarze regulowanym prawnie m. in. przez:

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych.

Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie metod badania jakości paliw stałych.

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów.

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR