Formularze

W celu zlecenia badań Laboratorium Fizyko-Chemicznych i Mikrobiologicznych Analiz Odpadów należy przesłać zapytanie ofertowe na adres kibeia[a]urk.edu.pl lub maciej.gliniak[a]urk.edu.pl.

W pytaniu ofertowym należy zamieścić:
1. dane podmiotu,
2. dane osoby kontaktowej,
3. inofmracje o badanym materiale (np. odpady, ziemia, gruz, węgiel itp.),
4. informację o sposobie poboru próbek (samodzielnie lub przez pracownika Laboratorium),
5. zakres badań,
6. proponowany termin realizacji.

Laboratorium po otrzymaniu pytania ofertowego odsyła na wskazany adres kontaktowy ofertę cenową. Po jej akceptacji Laboratorium przekazuje w uzgodniony sposób formularz zlecenia wykonania badań, który wypełnia Zleceniodawca.

Wypełniony formularz zlecenia wykonania badań należy dostarczyć wraz z próbką osobiście lub pocztą/kurierem na adres Laboratorium lub przekazać pracownikowi Laboratorium podczas poboru próbek.


Druki do pobrania (format MS WORD):

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK