Akredytacja PCA

Laboratorium Fizyko-Chemicznych i Mikrobiologicznych Analiz Odpadów posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, zakres akredytacji nr AB 1716.